Duurzaam

Footprint

Overal ter wereld zijn de gevolgen van milieuveranderingen zichtbaar: klimaatverandering, temperatuurstijgingen, watertekorten, om maar een paar voorbeelden te geven. Intercel is zich hier terdege van bewust en volgt de ontwikkelingen van schone en duurzame energie op de voet. Tegelijk groeien én onze milieuvoetafdruk verkleinen is een uitdaging waar Intercel zich graag voor inzet. Uiteraard scheidt Intercel haar afval nauwkeurig en wordt er gestreefd naar een papierloos kantoor. Alle leveranciers wordt verzocht verpakkingen tot een minimum te beperken. Vroeger werden accu’s getransporteerd in containers waarin methylbromide werd gebruikt. Dit is tien jaar geleden echter verboden en sindsdien wordt het transportproces aanzienlijk milieubewuster aangepakt met schoon verpakkingsmateriaal, een schonere omgeving en heat treated houten pallets. Dit laatste houdt in dat containers niet meer worden opgevuld met stuwhout, maar met luchtzakken.

Ondanks dat accu’s grote hoeveelheden lood bevatten, is het gebruik weinig schadelijk voor het milieu omdat accu’s voor 98 procent recyclebaar zijn. Onze klanten helpen we door oude accu’s af te voeren naar een gecertificeerd recyclebedrijf.Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Intercel is zich ervan bewust dat we op een keerpunt in de geschiedenis staan. Om het leven op onze planeet te beschermen is verandering in onze manier van handel drijven bittere noodzaak. Wat de wereld nodig heeft is een nieuw businessmodel, waarin duurzaam groeien centraal staat. Bij elke investering die Intercel doet wordt dan ook niet alleen naar de economische aspecten gekeken, maar bepalen ook de duurzame aspecten de uiteindelijke keuze.

Toekomst

Natuurlijk heeft de jeugd de toekomst!

Om contact te hebben en houden met de medewerkers van nu en later, hebben wij regelmatig stagiaires bij ons werken om over en weer kennis met elkaar te delen.

accumulators

Afval scheiden

Uiteraard scheidt Intercel haar afval nauwkeurig en wordt er gestreefd naar een papierloos kantoor. Alle leveranciers worden verzocht verpakkingen tot een minimum te beperken. Het transportproces wordt zo milieuvriendelijk mogelijk aangepakt. Ook in bredere zin is Intercel zich ervan bewust dat duurzame groei noodzaak is. Bij elke investering die Intercel doet wordt dan ook niet alleen naar de economische belangen gekeken, maar zijn ook de duurzame aspecten medebepalend.

Recycling accu's

Ondanks dat accu’s grote hoeveelheden lood bevatten, is het gebruik weinig schadelijk voor het milieu omdat accu’s voor 98 procent recyclebaar zijn. Onze klanten helpen we door oude accu’s af te voeren naar een gecertificeerd recyclebedrijf.

Intercel adviseert altijd zo duurzaam mogelijke accu’s aan te schaffen die het langst meegaan.