Technische feitjes: Intelligent laden

  • Technische feitjes: Intelligent laden

    Bij Intercel spreken we vaak over het feit dat we zogenoemde intelligente acculaders in ons assortiment hebben. Dat klinkt heel interessant, maar wat maakt een acculader nu eigenlijk ‘intelligent’? Onze technisch expert Jacques legt het uit: ‘’Wie het meeste uit zijn accu wilt halen, zowel wat betreft prestaties als levensduur, doet er goed aan deze op te laden met een intelligente acculader. Met intelligent bedoelen we in dit verband natuurlijk niet een hoog IQ of een mooi schoolrapport. Een intelligente lader betekent wel dat deze dusdanig staat afgesteld, dat deze de aangesloten accu(‘s) optimaal laadt en daardoor een langere levensduur garandeert.

    Intelligent laden gaat doorgaans in een aantal stappen, of ‘trappen’. De precieze laadkarakters van deze trappen kunnen per lader verschillen, maar een ding hebben ze allemaal met elkaar gemeen: er wordt een zo optimaal mogelijke balans gezocht tussen het weer snel kunnen gebruiken van de accu, en een zo lang mogelijke levensduur van de accu. Zo snel mogelijk laden is namelijk, afhankelijk van de soort accu, lang niet altijd gunstig voor de levensduur van de accu. Intelligente laders houden hier rekening mee. Door bijvoorbeeld aan het begin van het laadproces een iets hogere laadstroom toe te staan, waardoor de accu sneller weer inzetbaar is, maar naar het einde toe juist een wat lagere laadstroom te gebruiken. Het precieze patroon van de laadstromen verschilt zoals gezegd tussen de verschillende acculaders, waardoor er voor veel verschillende soorten accu’s en gebruikspatronen een geschikte lader beschikbaar is. Sommige kunnen zelfs geherprogrammeerd worden om zo goed mogelijk rekening te houden met de aangesloten accu.

    Intelligent laden betekent dus kortom dat de acculader automatisch rekening houdt met de aangesloten accu door deze op een dusdanige manier op te laden dat de gebruiker zo lang mogelijk plezier houdt van een goed werkende accu.’’