De werking van de battery equalizer

Cellpower Battery Equalizer

De Cellpower Battery Equalizer gaat zeer zuinig met energie om en brengt de te hoge spanning van de hoogste accu naar de laagste over. Dit gebeurt met een stroom van maximaal 2,5 Ampère. Naarmate het spanningsverschil tussen de beide accu's kleiner wordt, zal ook de stroom lager worden. Als de spanning van de accu's gelijk is, dit wordt bereikt wanneer de accu's volledig zijn opgeladen, is de opgenomen stroom minder dan 3 milli Ampère. Wanneer de Cellpower Battery Equalizer actief is staat de middelste gele LED aan. Als het spanningsverschil groter is als 200 milli Volt licht de gele LED op. Als de gele LED 1 maal in de 5 seconden knippert is hij wel actief, maar het spanningsverschil is dan minder dan 200 milli Volt. Als de gele LED 1 maal per 10 seconden knippert, staat de Cellpower Battery Equalizer uit. De Cellpower Battery Alert - accu alarm - heeft drie hoofdprogramma's.Welk probleem lost de Cellpower Battery Equalizer op?

Accu's van hetzelfde soort en type kunnen na verloop van tijd toch verschillende spanningsniveaus hebben. Een dergelijk spanningsverschil kan onder andere veroorzaakt worden doordat de temperatuur niet voor beide accu's hetzelfde is, of doordat de capaciteit veranderd is. De Cellpower Battery Equalizer zorgt ervoor dat dit probleem tijdig geconstateerd en verholpen wordt, waardoor de levensduur van uw accu's zal worden verlengd.

Toepassing van de Cellpower Battery Equalizer:

De Cellpower Battery Equalizer is bedoeld om een batterij installatie van 24 Volt, welke is samengesteld uit twee accu's van 12 Volt, gelijk in spanning te houden tijdens het opladen van de accu's.